Rút hầm cầu tại Quận Tân Bình

Rút hầm cầu tại đường Nguyễn Trọng Lội

Rút hầm cầu tại đường Nguyễn Trọng Lội

Bạn đang thắc mắc vì chưa tìm được địa chỉ cung cấp dịch vụ rút hầm cầu tại đường Nguyễn Trọng Lội ?

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Âu Cơ

Rút hầm cầu tại đường Âu Cơ

Bạn đang sinh sống tại đường Âu Cơ và ngay lúc này đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ rút hầm cầu của chúng tôi ?

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Trần Văn Dư

Rút hầm cầu tại đường Trần Văn Dư

Đường được đặt theo tên của ông Trần Văn Dư (1839-1885), húy: Tự Dư, tên thụy: Hoán Nhược [1]; là quan nhà Nguyễn và là thủ lĩnh Nghĩa hội Quảng Nam trong phong trào Cần Vương tại Việt Nam.

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Nguyễn Hiến Lê

Rút hầm cầu tại đường Nguyễn Hiến Lê

Tên đường được đặt theo tên của ông Nguyễn Hiến Lê (1912–1984) là một nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục và hoạt động văn hóa độc lập, với 120 tác phẩm sáng tác, biên soạn và dịch thuật thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn học, ngữ học, triết học, lịch sử, du ký, gương danh nhân, chính trị, kinh tế,...

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Lê Trung Nghĩa

Rút hầm cầu tại đường Lê Trung Nghĩa

Đường được đặt theo tên của ông Lê Trung Nghĩa(?-1786) là quan thời Lê Trung Hưng lãnh đạo quân dân Thanh Hoá chống lại quân Tây Sơn. Lê Trung Nghĩa không rõ sinh năm nào người làng Tu, thôn Nhuệ thuộc xã An Hoạch, tổng Quảng Chiếu, huyện Đông Sơn.Nhà nghèo nên ông phải trốn làng ra đi tránh phải nấu chè kho khao làng theo tục lệ. Ông đi dến làng Mía, tỉnh Ninh Bình ông được hai vợ chồng chủ quán cho ở nhờ để đi làm công cho làng Mía.Sau đó ông đi lính, sau được chọn làm quân cấm vệ, tình nguyện bị hoạn để phục vụ trong cung. Dần dần ông thăng đến chức Đô đốc Tổng trấn tước Quận Công nên người ta gọi ông là Quận Mãn.

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Võ Thành Trang

Rút hầm cầu tại đường Võ Thành Trang

Đường Võ Thành Trang nằm trên phường 11. Phường 11 là một phường thuộc quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Thái Thị Nhạn

Rút hầm cầu tại đường Thái Thị Nhạn

Đường Thái Thị Nhạn nằm trên địa bàn phường 10. Phường 10 là một phường thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Nguyễn Thị Nhỏ

Rút hầm cầu tại đường Nguyễn Thị Nhỏ

Đường Nguyễn Thị Nhỏ nằm trên địa bàn phường 9. Phường 9 là một phường thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Duy Tân

Rút hầm cầu tại đường Duy Tân

Đường Duy Tân nằm trên địa bàn phường 8 quận Tân Bình. Phường 8 là một phường thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đọc thêm...
 

Rút hầm cầu tại đường Bành Văn Trân

Rút hầm cầu tại đường Bành Văn Trân

Đường Bành Văn Trân nằm trên địa bàn quận 7. Phường 7 là một phường thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 7 có diện tích 0,48 km², dân số năm 1999 là 14853 người,[1] mật độ dân số đạt 30944 người/km².

Đọc thêm...
 
    Trang 1 trên 212